Expertise

Een belangrijke functie van de gediplomeerde vioolbouwer is het bepalen van herkomst, ouderdom en waarde van strijkinstrumenten. Jan van der Elst heeft sinds 1980 een uitgebreide internationale ervaring op dit gebied opgebouwd. Een grote collectie vakliteratuur stelt hem in staat zijn bevindingen op dit gebied te staven. Bij het vioolbouwatelier kunt u terecht voor een taxatierapport van uw instrument.

Jan van der Elst, die zelf ook musiceert, heeft als vioolbouwer de vrij unieke mogelijkheid zijn klanten van meer dan droge informatie omtrent het strijkinstrument te voorzien.